Què és PELE?

Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament ha desenvolupat un pla d'impuls a les terceres llengües amb l'objectiu que cada alumne/a, en acabar l'ESO, tingui el domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i al menys una llengua estrangera. D'aquí sorgeix el PELE (Pla Experimental de Llengües Estrangeres). Cada curs apareix la convocatòria PELE a la qual es presenten els centres educatius que volen gaudir del reconeixement del Departament i dels avantages que se'n deriven. Per als centres educatius que obtenen el PELE aquesta esdevé una oportunitat de qualitat per a iniciar accions de suport a l'oralitat, incorporar a l'aula les metodologies per projectes i impartir blocs de continguts curriculars (AICLE) en una llengua estrangera, sigui en anglès, francès, italià o alemany.

El Pla Experimental de Llengües estrangeres té com a finalitat donar suport als projectes educatius integrats, l'aprenentatge per projectes, l’oralitat, les accions d'innovació educativa i l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (metodologia AICLE).

 

 

Free Joomla! template by Age Themes