Ciències Experimentals

El nostre Departament aposta decididament per l'experimentació com una eina bàsica per a l'aprenentatge de les Ciències. Per això, els alumnes realitzen una part del seu currículum al laboratori, ja sigui el de Biologia i Geologia o el de Física i Química. En aquest sentit s'enmarquen també les sortides de camp que es realitzen. El curs 2014-15 seran: Zona Volcànica de la Garrotxa (2n d'ESO), Museu Blau de Barcelona (4t d'ESO), Facultat de Biologia de la UB (1r de Batxillerat), Visita a Expominer (alumnes de 1r i 2n de Batxillerat), Microscopi Electrònic de la UAB (1r de Batxillerat), Parc Científic i Centre de Regulació Genòmica de Barcelona (1r i 2n de Batxillerat) i Escola del Mar de Badalona (2n Batxillerat).

Així mateix, el Departament de Ciències ofereix, des del curs 2008-09, la possibilitat que els alumnes que ho sol·licitin puguin fer l'aprenentatge de les ciències en anglès. És el que es coneix com a metodologia AICLE ("Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera", en el nostre cas anglès). L'objectiu és millorar les habilitats comunicatives i lingüístiques de l'alumnat en el context de l'assignatura de ciències.

PROFESSORAT

Biologia i Geologia:

Francesc Bert, Carme Costa i Marta Torras.

Física i Química:

Laura Amorín, Carles Marín, Roser Reina i  Núria Sagrera.

 

LLIBRES I MATERIALS:

CIÈNCIES NATURALS:

 • 1r ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA. SÈRIE OBSERVA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-904-7554-6

 • 1r ESO (anglès): BIOLOGY AND GEOLOGY 1 (CLIL). Santillana - Richmond. ISBN: 978-84-680-1975-8

 • 2n ESO: FÍSICA I QUÍMICA 2. SÈRIE INVESTIGA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-904-7571-3

 • 2n ESO (anglès): PHYSICS & CHEMISTRY SECONDARY 2 - CLIL. McGraw Hill. ISBN: 978-84-486-0884-2

FÍSICA I QUÍMICA:

 • 3r ESO: FÍSICA I QUÍMICA 3. SÈRIE INVESTIGA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-904-7212-5

 • 3r ESO (anglès): CHEMISTRY AND PHYSICS. Edicions Talaiots. ISBN: 978-84-939484-6-7

 • 4t ESO: FÍSICA I QUÍMICA 4. SÈRIE INVESTIGA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-9047-040-4

 • 1r Batxillerat: QUÍMICA 1. Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-4955-2

 • 1r Batxillerat: FÍSICA 1. McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-8133-8

 • 2n Batxillerat: QUÍMICA 2. Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-4992-7

 • 2n Batxillerat: FÍSICA 2. McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-7002-8

BIOLOGIA:

 • 3r ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA 3. SÈRIE OBSERVA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-904-7551-5

 • 3r ESO (anglès): BIOLOGY AND GEOLOGY 3 CLIL). Ed. Santillana-Richmond. ISBN: 978-84-680-1977-2

 • 4t ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA 4. SÈRIE OBSERVA. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-9047-033-6

 • 1r Batxillerat: . BIOLOGIA 1. SÈRIE OBSERVA. Grup Promotor Santillana. ISBN: 978-84-9047-672-7

 • 2n Batxillerat: BIOLOGIA 2 batxillerat. Grup Promotor Santillana. ISBN: 978-84-7918-349-3

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT:

 • 1r Batxillerat: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 1. Edicions Castellnou. ISBN: 978-84-9804-510-9

 • 2n Batxillerat: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 2. Edicions Castellnou. ISBN: 978-84-9804-640-3

CIÈNCIES PER EL MÓN CONTEMPORANI:

 • 1r Batxillerat: CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 1 batxillerat. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-7918-406-3

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Free Joomla! template by Age Themes