Consell escolar curs 2021-22

 

Presidenta
 • Roser Reina
Cap d'estudis
 • Maria Josep Castillo
Secretari
 • Víctor Morales
Representants dels professors
 • Carmen Díaz-Cano
 • José Luis Rebollo
 • Josep Benito Granell
 • Dori Borja
 • Lídia Quiles Coves
 • Sònia Blánquez
 • Yolanda Serra
 • Ramon Busquets
 • José Luis Gutiérrez
Representants de pares i mares
 • Xavier Torrejón
 • Jordi Solà Pujol
 • Maite Espín Bustos
 • Sandra Domingo Rueda
Representant AMPA
 • Susana Espín Fernández
Representant del PAS
 • Mireia Rocosa
Representant de l'Ajuntament
 • Rosa Maria Claveria
Representants dels alumnes
 • Arlet Fabregà
 • Sergio Mancha
 • Natàlia Ruiz-Zorrilla
 • Lucia Guerrero Seoane