Equip directiu

 

Directora Roser Reina
Cap d’estudis Mª Josep Castillo
Cap d'estudis de FP Eva Sans
Cap d’estudis adjunt Xavier Arasa
Secretari Víctor Morales
Coordinadora  pedagògica Laura Moré