1r Congrés del Cotxe

1r Congrés del cotxe al Satorras