Presentació - La missió

Índex de l`article

LA MISSIÓ

L’Institut Alexandre Satorras és un centre públic d’ensenyament secundari i superior, que té com a objectiu primordial conduir l’alumnat cap a l’edat adulta en les millors condicions possibles i aconseguir-ne la formació integral com a persones.

El nostre centre ha d’oferir una educació de qualitat, a la qual tot l’alumnat tingui accés. Ha de garantir la igualtat d’oportunitats i ha de posar especial cura a evitar qualsevol tipus de marginació o d’exclusió. 

Així, són finalitats específiques del nostre centre les següents:

  • Assumir la responsabilitat social que li correspon, com a entitat educativa de caràcter públic, integrada en un col·lectiu concret i proper, com és la ciutat de Mataró.
  • Fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits educatius, així com treballar per la integració de l’alumnat nouvingut, per tal de formar futurs ciutadans arrelats en una societat acollidora.
  • Aconseguir la màxima formació acadèmica possible per a cada un dels alumnes, atenent les diferents potencialitats de cadascun.
  • Assolir que l’alumnat adquireixi l’autonomia necessària i la formació personal adequada, que els permetin prendre decisions sobre la continuïtat dels estudis o l’entrada al món del treball.
  • Atènyer la màxima col·laboració amb les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills.

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes