Presentació - Volem

Índex de l`article

VOLEM

L’Institut Alexandre Satorras vol ser un centre de referència, de qualitat, integrat a l’entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, propiciarem un bon ambient de treball i d’estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la comunitat educativa.

Volem ser un institut que:

 • Adeqüi les metodologies d’ensenyament–aprenentatge a la realitat de cada alumne/a, per tal de millorar el grau d’assoliment de les competències bàsiques.
 • Contribueixi a assolir un bon nivell d’habilitats socials.
 • Consolidi el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits.
 • Garanteixi un bon nivell de coneixement i ús de la llengua castellana.
 • Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres.
 • Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge quotidià a l’aula.
 • Disposi del material necessari per poder assegurar l’aprenentatge en l’àmbit científic i tecnològic.
 • Garanteixi una bona formació humanística en tots els àmbits.
 • Asseguri un alt nivell en l’oferta formativa, tant reglada com ocupacional i contínua, en els àmbits de la sanitat i de l’esport.
 • Doti el seu alumnat d’una formació artística sòlida.
 • Mantingui i incrementi el seu bon nom pel que fa a l’educació musical.
 • Doni continuïtat a la projecció exterior amb els seus intercanvis amb alumnat d’altres països.
 • Fomenti la capacitat per propiciar l’excel·lència.
 • Aculli les persones de diversa procedència i en respecti les diferències.
 • Disposi de recursos suficients per atendre adequadament l’alumnat que no s’adapti a la institució escolar.
 • Integri les TIC en tot el funcionament del centre, tant a nivell intern com en les activitats d’ensenyament–aprenentatge.
 • Potenciï que tota la comunitat educativa faci seus els principis de defensa del medi ambient i de lluita per un entorn sostenible.

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes