BATXILLERAT - Continguts

Índex de l`article

Continguts

 

La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle.

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

-       Part comuna: assignatures comunes i tutoria.

-       Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Els alumnes fan 30 hores lectives setmanals.

Nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cada un dels cursos del Batxillerat:

 

1r

2n

Part comuna

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

3

3

Educació física

2

 

Filosofia i ciutadania

2

 

Ciències per al món contemporani

2

 

Història de la filosofia

 

3

Història

 

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

 

 

 

TOTAL

14

14

 

Part diversificada

Matèria de Modalitat 1

4

4

Matèria de Modalitat 2

4

4

Matèria de Modalitat 3

4

4

Matèria de Modalitat 4

4

4

TOTAL

16

16

 

 

 

 

 

30

30

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes