BATXILLERAT - Matèries de modalitat

Índex de l`article

Matèries de les diferents Modalitats

Matèries de la modalitat d’arts:

-          Cultura audiovisual

-          Dibuix artístic

-          Dibuix tècnic

-          Disseny

-          Història de l’art

-          Tècniques d’expressió graficoplàstica

-          Volum

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia:

Ciències:

-          Biologia

-          Ciències de la terra i del medi ambient

-          Física

-          Química

-          Matemàtiques

Tecnologia:

-          Dibuix tècnic

-          Tecnologia

-          Física

-          Química

-          Matemàtiques

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials:

Humanitats:

-          Història de l’art

-          Història del món contemporani

-          Literatura Universal

-          Literatura Castellana

-          Literatura Catalana

-          Cultura Audiovisual

-          Geografia

-          Llatí

-          Grec

Social:

-          Matemàtiques aplicades a les ciències socials

-          Literatura universal

-          Economia

-          Economia de l’empresa

-          Geografia

-          Història de l’Art

-          Literatura Castellana

-          Literatura Catalana

-          Cultura Audiovisual

Matèries optatives:

-          Segona llengua estrangera: Francès

-          Psicologia

            -         Algunes matèria de les altres modalitats

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes