BATXILLERAT

 

En aquest enllaç hi teniu la presentació de la reunio de famílies de 1r Batxillerat.

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys.

Es tracta d’un cicle format per dos cursos, 1r i 2n de batxillerat que es poden cursar en un màxim de 4 anys. En acabar aquest termini l’alumne perd el dret a cursar el batxillerat presencial.

Al Satorras els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis:

-       ArtsPlàstiques (La modalitat d’Arts Escèniques no s’imparteix al Satorras)

-       Humanitats i ciències socials

-       Ciències i tecnologia

La meitat de les matèries de batxillerat són comunes a totes les modalitats:

-          Àmbit de llengües: Català, Castellà i Anglès.

-          Àmbit de socials: Filosofia i ciutadania, Història, Història de la Filosofia

-          Ciències per al Món Contemporani

-          Educació Física

-          Treball de recerca

El batxillerat al Satorras és presencial, per això l’assistència és obligatòria.  Existeix la modalitat del batxillerat online (IOC), però no al Satorras.

Ningú no pot aprovar el batxillerat solament superant les matèries de modalitat, les quals, en casos, són més de tipus pràctic.

Per aprovar el batxillerat s’han de superar TOTES les matèries de 1r i de 2n curs, més el Treball de Recerca.

La quantitat d’esforç dedicat no implica necessariament l’aprovat. Per aprovar qualsevol matèria s’ha d’arribar als mínims obligatoris, s’ha d’obtenir una nota mínima de 5 en els exàmens.

A més de l’assistència a classe i de l’obtenció d’un mínim de 5 als exàmens, per aprovar s’han de realitzar els deures, els treballs, resoldre els problemes, assistir a les sortides i realitzar totes les activitats proposades pels professors.

L’alumne que decideix cursar batxillerat ja ha de tenir la seva pròpia motivació personal per fer-ho. El batxillerat no és una opció residual o triada per eliminació d’altres opcions. Ha de ser una preferència conscient i conseqüent.


Contacte

Si us cal posar-vos en contacte amb el Departament de Coordinació i Orientació de Batxillerats del centre, podeu dirigir-vos al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. on atendrem qualsevol dubte o consulta de caràcter personal o de grup.


Continguts

 

La modalitat que triïn el primer any es mantindrà, en principi, durant els dos cursos del cicle.

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

-       Part comuna: assignatures comunes i tutoria.

-       Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Els alumnes fan 30 hores lectives setmanals.

Nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cada un dels cursos del Batxillerat:

 

1r

2n

Part comuna

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

3

3

Educació física

2

 

Filosofia i ciutadania

2

 

Ciències per al món contemporani

2

 

Història de la filosofia

 

3

Història

 

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

 

 

 

TOTAL

14

14

 

Part diversificada

Matèria de Modalitat 1

4

4

Matèria de Modalitat 2

4

4

Matèria de Modalitat 3

4

4

Matèria de Modalitat 4

4

4

TOTAL

16

16

 

 

 

 

 

30

30

 


Matèries comunes

-          Àmbit de llengües: Català, Castellà i Anglès

-          Àmbit de socials:  Filosofia i ciutadania, Història de la Filosofia i Història

-          Ciències per al Món Contemporani

-          Educació Física

-          Treball de recerca


Matèries de les diferents Modalitats

Matèries de la modalitat d’arts:

-          Cultura audiovisual

-          Dibuix artístic

-          Dibuix tècnic

-          Disseny

-          Història de l’art

-          Tècniques d’expressió graficoplàstica

-          Volum

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia:

Ciències:

-          Biologia

-          Ciències de la terra i del medi ambient

-          Física

-          Química

-          Matemàtiques

Tecnologia:

-          Dibuix tècnic

-          Tecnologia

-          Física

-          Química

-          Matemàtiques

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials:

Humanitats:

-          Història de l’art

-          Història del món contemporani

-          Literatura Universal

-          Literatura Castellana

-          Literatura Catalana

-          Cultura Audiovisual

-          Geografia

-          Llatí

-          Grec

Social:

-          Matemàtiques aplicades a les ciències socials

-          Literatura universal

-          Economia

-          Economia de l’empresa

-          Geografia

-          Història de l’Art

-          Literatura Castellana

-          Literatura Catalana

-          Cultura Audiovisual

Matèries optatives:

-          Segona llengua estrangera: Francès

-          Psicologia

            -         Algunes matèria de les altres modalitats


Marc Horari del Batxillerat al Satorras

De 8 a 14:30 de dilluns a divendres


Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

Aquí podeu descarregar les indicacions per a realitzar aquest treball:


Opcions després del Batxillerat i alternatives

Els següents enllaços poden ser del vostre interès:

 

PAU: Proves d'accés a la Universitat

Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés a la universitat (PAU).

L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la igualtat d'oportunitats dels estudiants que s'hi presenten.

Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.

 

 


Accés a la universitat:

Sistema de ponderacions

Els estudiants que ho desitgin poden examinar-se a la selectivitat de fins a 3 assignatures de modalitat per complementar la seva nota base. D’aquestes assignatures, se seleccionaran les dues en que hagi obtingut millor qualificació, que passaran a ser degudament ponderades. En cas de no superar alguna o totes les proves que conformen la part específica, les qualificacions no tindràn cap repercussió en la nota ja obtinguda.El paràmetre de ponderació de les matèries específiques serà de 0.1, però les universitats poden elevar-lo fins a 0.2 en les matèries que considerin més idònies per seguir amb èxit el grau en concret. Cada universitat assenyala les assignatures concretes a les quals concedeix especial valor per a un determinat títol. Això significa que l’alumne té una nota d’admissió específica per a cada titulació i per a cada universitat que sol·liciti.  

A començament de cada curs, les universitats assenyalaran les assignatures que considerin prioritàries per als diferents ensenyaments, amb l’objectiu que els alumnes es puguin planificar el batxillerat en funció del que prefereixin fer al futur.

 


Més informació

Podeu trobar informació complementària sobre el Batxillerat a la següent pàgina web del Departament d'Educació:

Batxillerat- Curriculum i organització


Informació del curs actual

 

 


Viatges curs 2019-20

Berlín 2019, 2n Batxillerat

Intercanvi Suècia, 1r Batxillerat

Viatge a Madrid, 1r Batxillerat