Cicles Formatius de la Formació Professional

Índex de l`article

Els cicles formatius de Formació Professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de "tècnic/a" i el segon el títol de "tècnic/a superior".

Podeu obtenir més informació sobre els diferents cicles formatius de la formació professional específica en aquest enllaç.

A l'Institut Alexandre Satorras s'imparteixen els següents Cicles Formatius:

CICLES FORMATIUS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS

CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA DE SANITAT

GUIES DE L'ALUMNAT PER AL CURS 2019-2020


Futbol


 

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/

 • Ensenyament: Ensenyaments professionals. Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSEFutbol
 • Àmbit: Esports
 • Modalitat esportiva: Futbol i futbol sala

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a termes activitats d'iniciació al futbol de promoció.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 


Bàsquet


 

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/
 

 • Ensenyament: Ensenyaments professionals. Ensenyaments esportius
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Àmbit: Esports
 • Modalitat esportiva: Bàsquet

El primer nivell d'aquests estudis capacita per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.

Té una durada de 380 hores (230 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de bàsquet.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes de categories intermèdies amb l'objectiu d'assolir el perfeccionament de l'execució tècnica i tàctica. Té una durada de 610 hores (410 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria proporcionen cures auxiliars al pacient i actuen sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membres d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària. Porten a terme la seva tasca sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si s’escau, com a membre d’un equip de salut en l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

En hospitals, consultes mèdiques, cíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

 • 1400 hores: 990 hores en l’Institut i 410 hores en centres de treball

 

HORARI:

L’Institut Alexandre Satorras ofereix dues modalitats per cursar el CF de Cures  auxiliars d’infermeria:

 • Opció A: fer el cicle en un curs acadèmic, en horari de matí de les 8 a les 14.30, i les pràctiques a l’empresa el primer quadrimestre del curs següent.
 • Opció B: fer el cicle en dos cursos acadèmics en horari de tarda. El primer any de les 15 a les 19.55, i el segon curs, el mateix horari de setembre a primers de març; després es fan les pràctiques a l’empresa. 

Aquesta opció l’oferim per a totes aquelles persones que tenen més dificultats per a seguir l’horari intensiu del matí, sigui per qüestions laborals, familiars o acadèmiques.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Operacions administratives i documentació sanitària (60 hores)
 • L’ésser humà davant la malaltia (60 hores)
 • Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment (60 hores)
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà (240 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material (90 hores)
 • Recolzament psicològic al pacient (60 hores)
 • Educació per la salut (30 hores)
 • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica (90 hores)
 • Relacions en l’equip de treball (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Crèdit de síntesi (60 hores)
 • L’atenció a la gent gran (60 hores)

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES:

 • Hospital de Mataró
 • Hospital de Calella
 • Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
 • Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró
 • Centre Geriàtric del Maresme (Mataró)
 • Casal de Curació de Vilassar de Mar
 • Clíniques dentals

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:

 • Accés directe:
  • Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)
  • Títol de Formació Professional de Primer Grau (FP 1)
  • Haver superat íntegrament el segon curs de BUP
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 

 • Accés mitjançant prova:
  • En el cas de complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç http://www.xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licitud que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol·licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés)
 • al mon laboral com a:
  • Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics assistiran en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzaran la venda deproductes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

Tècnic/a en farmàcia en hospitals, farmàcies i establiments de parafarmàcia.

 

DURADA DELS ESTUDIS

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650h lectives presencials d’assistència obligatòria al centre educatiu i 350h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

La formació pràctica en centres de treball es realitza durant el segon curs.

 

HORARI

 • Grup de matí de 8 a 14:30 hores.
 • Grup de tarda: de 15 a 22:00 hores.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Oficina de farmàcia
 • Dispensació de productes farmacèutics
 • Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Formulació magistral
 • Promoció de la salut
 • Disposició i venda de productes
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Primers auxilis
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 • Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró)
 • Corporació de Salut del Maresme i la Seva (hospital Comarcal Sant Jaume de Calella)
 • Farmàcies del Maresme i la Selva

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

 • Accés directe:

o    Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

o    Títol de Formació Professional de Primer Grau (FP)

o    Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

o    Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

o    Haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys

 

 • Accés mitjançant prova:

o  En cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle formatiu de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral, en diversos establiments del sector farmacèutic:
 • Oficina de Farmàcia
 • Farmàcia Hospitalària
 • Parafarmàcia
 • Magatzem farmacèutic

 

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

 

Qui tingui aquesta titulació pot traslladar pacients al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica a l’entorn prehospitalari, dur a terme activitat de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscs previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb els trasllats de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

2000 hores – 2 cursos acadèmics:

 • 1617 hores en el centre educatiu
 • 383 hores en centres de treball (pràctiques). Durant el segon curs.

 

HORARI:

 • 1r TES: Matí de 8.00 a 14.30 hores durant el curs acadèmic a l’ Institut.
 • 2n TES: Matí de 8.00 a 14.30 hores els dimarts i dimecres (els dilluns fins les 15:30). Dijous i divendres es fan les pràctiques a l’ambulància.

 

QUE ESTUDIARÀS?

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • Logística sanitària en emergències
 • Dotació sanitària
 • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
 • Evacuació i trasllat de pacients
 • Suport psicològic en situacions d’emergència
 • Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
 • Teleemergències
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Anglès tècnic

 

CENTRES EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

Empreses de transport sanitari: La Pau i TSC.

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Accés directe:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.

 

Accés mitjançant prova:

En el cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

TRÀMITS

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 • Tècnic/a en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic/a en laboratori de toxicologia
 • Delegat/ada comercial de material i productes de laboratori

 

DURADA

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

HORARI

 • Primer curs:Matí de 8:00 a 14:30 hores durant el curs acadèmic.
 • Segon curs:Matí 3 dies de 8:00 a 14:30 hores i 2 dies de 8:00 a 13:30 hores durant els 2 primers trimestres. Durant el tercer trimestre es realitzaran les pràctiques en els centres hospitalaris.

 

QUÈ ESTUDIARAS?

 

Mòduls Professionals

Durada

MP01 Gestió de mostres biològiques

198 h

MP02 Tècniques generals de laboratori

198 h

MP03 Biologia molecular i citogenètica

132 h

MP04 Anàlisis bioquímic

198 h

MP05 Microbiologia clínica

165 h

MP06 Tècniques d’anàlisi hematològic

165 h

MP07 Tècniques d’immunodiagnòstic

99 h

MP08 Fisiopatologia general

198 h

MP09 Formació i orientació laboral.

99 h

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

66 h

MP11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

66 h

MP12 Formació en centres de treball.

416 h

 

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 • Hospital de Mataró
 • Consorci Sanitari de Maresme i la Seva (Hospital de Calella, i Hospital de Blanes)
 • Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona
 • Hospital del Esperit Sant de Santa Coloma de Gramanet

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Accés mitjançant prova:
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

L’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.

L’alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle . Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;
  • tècnic o tècnica especialista en laboratori;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;
  • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes