Cicles Formatius de la Formació Professional - Farmàcia i parafarmàcia

Índex de l`article

TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics assistiran en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzaran la venda deproductes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

Tècnic/a en farmàcia en hospitals, farmàcies i establiments de parafarmàcia.

 

DURADA DELS ESTUDIS

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650h lectives presencials d’assistència obligatòria al centre educatiu i 350h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

La formació pràctica en centres de treball es realitza durant el segon curs.

 

HORARI

 • Grup de matí de 8 a 14:30 hores.
 • Grup de tarda: de 15 a 22:00 hores.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Oficina de farmàcia
 • Dispensació de productes farmacèutics
 • Dispensació de productes parafarmacèutics
 • Formulació magistral
 • Promoció de la salut
 • Disposició i venda de productes
 • Operacions bàsiques de laboratori
 • Primers auxilis
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 • Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró)
 • Corporació de Salut del Maresme i la Seva (hospital Comarcal Sant Jaume de Calella)
 • Farmàcies del Maresme i la Selva

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

 • Accés directe:

o    Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

o    Títol de Formació Professional de Primer Grau (FP)

o    Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

o    Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

o    Haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys

 

 • Accés mitjançant prova:

o  En cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle formatiu de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral, en diversos establiments del sector farmacèutic:
 • Oficina de Farmàcia
 • Farmàcia Hospitalària
 • Parafarmàcia
 • Magatzem farmacèutic

 

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes