Cicles Formatius de la Formació Professional - Emergències sanitàries

Índex de l`article

TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

 

Qui tingui aquesta titulació pot traslladar pacients al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica a l’entorn prehospitalari, dur a terme activitat de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscs previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb els trasllats de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

2000 hores – 2 cursos acadèmics:

 • 1617 hores en el centre educatiu
 • 383 hores en centres de treball (pràctiques). Durant el segon curs.

 

HORARI:

 • 1r TES: Matí de 8.00 a 14.30 hores durant el curs acadèmic a l’ Institut.
 • 2n TES: Matí de 8.00 a 14.30 hores els dimarts i dimecres (els dilluns fins les 15:30). Dijous i divendres es fan les pràctiques a l’ambulància.

 

QUE ESTUDIARÀS?

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • Logística sanitària en emergències
 • Dotació sanitària
 • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
 • Evacuació i trasllat de pacients
 • Suport psicològic en situacions d’emergència
 • Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
 • Teleemergències
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Anglès tècnic

 

CENTRES EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

Empreses de transport sanitari: La Pau i TSC.

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Accés directe:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i
 • haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys.

 

Accés mitjançant prova:

En el cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

TRÀMITS

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
 • al món laboral

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes