Cicles Formatius de la Formació Professional - Laboratori de diagnóstic clínic i biomèdic

Índex de l`article

TITULACIÓ: TÈCNIC/A DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 • Tècnic/a en laboratori de diagnòstic clínic
 • Tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació
 • Tècnic/a en laboratori de toxicologia
 • Delegat/ada comercial de material i productes de laboratori

 

DURADA

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

HORARI

 • Primer curs:Matí de 8:00 a 14:30 hores durant el curs acadèmic.
 • Segon curs:Matí 3 dies de 8:00 a 14:30 hores i 2 dies de 8:00 a 13:30 hores durant els 2 primers trimestres. Durant el tercer trimestre es realitzaran les pràctiques en els centres hospitalaris.

 

QUÈ ESTUDIARAS?

 

Mòduls Professionals

Durada

MP01 Gestió de mostres biològiques

198 h

MP02 Tècniques generals de laboratori

198 h

MP03 Biologia molecular i citogenètica

132 h

MP04 Anàlisis bioquímic

198 h

MP05 Microbiologia clínica

165 h

MP06 Tècniques d’anàlisi hematològic

165 h

MP07 Tècniques d’immunodiagnòstic

99 h

MP08 Fisiopatologia general

198 h

MP09 Formació i orientació laboral.

99 h

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

66 h

MP11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

66 h

MP12 Formació en centres de treball.

416 h

 

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 • Hospital de Mataró
 • Consorci Sanitari de Maresme i la Seva (Hospital de Calella, i Hospital de Blanes)
 • Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona
 • Hospital del Esperit Sant de Santa Coloma de Gramanet

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Accés mitjançant prova:
  • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

L’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.

L’alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle . Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • tècnic o tècnica superior en laboratori de diagnòstic clínic;
  • tècnic o tècnica especialista en laboratori;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori d'investigació i experimentació;
  • ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia;
  • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes