Cicles Formatius de la Formació Professional - Cures auxiliars d'infermeria

Índex de l`article

TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria proporcionen cures auxiliars al pacient i actuen sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membres d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària. Porten a terme la seva tasca sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si s’escau, com a membre d’un equip de salut en l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

En hospitals, consultes mèdiques, cíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

 • 1400 hores: 990 hores en l’Institut i 410 hores en centres de treball

 

HORARI:

L’Institut Alexandre Satorras ofereix dues modalitats per cursar el CF de Cures  auxiliars d’infermeria:

 • Opció A: fer el cicle en un curs acadèmic, en horari de matí de les 8 a les 14.30, i les pràctiques a l’empresa el primer quadrimestre del curs següent.
 • Opció B: fer el cicle en dos cursos acadèmics en horari de tarda. El primer any de les 15 a les 19.55, i el segon curs, el mateix horari de setembre a primers de març; després es fan les pràctiques a l’empresa. 

Aquesta opció l’oferim per a totes aquelles persones que tenen més dificultats per a seguir l’horari intensiu del matí, sigui per qüestions laborals, familiars o acadèmiques.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Operacions administratives i documentació sanitària (60 hores)
 • L’ésser humà davant la malaltia (60 hores)
 • Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment (60 hores)
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà (240 hores)
 • Primers auxilis (30 hores)
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material (90 hores)
 • Recolzament psicològic al pacient (60 hores)
 • Educació per la salut (30 hores)
 • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica (90 hores)
 • Relacions en l’equip de treball (60 hores)
 • Formació i orientació laboral (60 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Crèdit de síntesi (60 hores)
 • L’atenció a la gent gran (60 hores)

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES:

 • Hospital de Mataró
 • Hospital de Calella
 • Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
 • Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró
 • Centre Geriàtric del Maresme (Mataró)
 • Casal de Curació de Vilassar de Mar
 • Clíniques dentals

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:

 • Accés directe:
  • Títol de Graduat en Educació Secundària (ESO)
  • Títol de Formació Professional de Primer Grau (FP 1)
  • Haver superat íntegrament el segon curs de BUP
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 

 • Accés mitjançant prova:
  • En el cas de complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç http://www.xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licitud que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol·licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés)
 • al mon laboral com a:
  • Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria

 

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes