Keep it up in English!

Keep it up in English!‘Keep it up in English’ és el nom del nostre projecte AICLE (Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera) de centre a partir del curs 2015-16. Aquest nom va sorgir a una de les reunions del grup impulsor d’aquest projecte durant el curs 2014-15.

El projecte AICLE de l’institut Alexandre Satorras va néixer el curs 2008-09. En aquells moments, i durant 3 cursos successius, l’àrea en llengua estrangera (angleès) era les Ciències Naturals. El nom del projecte llavors va ser ‘Science in English’. Durant el curs 2014-15, però, es comencen a impartir optatives d’altres àrees en llengua anglesa (Tecnologia, Educació Física) i és llavors quan es creu necessari triar un terme més general que englobi altres departaments i àrees.

Preguntes més freqüents:

Més notícies sobre aquest projecte