LAIA

El Projecte Laia és un projecte singular on els alumnes poden aprendre d’una manera diferent, més atractiva i pràctica, a través de projectes interdisciplinaris, i amb la motivació d’una estada formativa al món de l’empresa (en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Mataró).

 

L’objectiu fonamental és donar resposta als joves que mostren dificultats en el seu aprenentatge en els darrers cursos de l’ESO i evitar el risc d’exclusió social que es pot derivar del fracàs escolar. Es pretén millorar el seu nivell educatiu i desenvolupar les seves competències personals i laborals, per assolir el Graduat de l’ESO.