Orientació

El professorat de l’especialitat d’orientació educativa  s’ha de dedicar, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, a aquells que necessiten suports educatius específics per progressar en els seus aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes.

Free Joomla! template by Age Themes